Zednické práce

Cena prací

Penetrace od 8 Kč/m2
Škrábání od 15 Kč/m2
Roztočení od 15 Kč/m2
Odstranění tapet od 10 Kč/m2
Hrubá omítka -stěna od 220 Kč/m2
-strop - neprovádíme
Jemná omítka -stěna od 120 Kč/m2
-strop od 160 Kč/m2
Perlinka -stěna od 140 Kč/m2
-strop od 180 Kč/m2
Špric od 30 Kč/m2
Sádrové omítky od 180 Kč/m2
Oklepání omítky -hodinová sazba od 150 Kč/hod
Sádrování -hodinová sazba od 150 Kč/hod